h1

A información sobre a evolución da súa enfermidade é un dos seus dereitos, vostede deberá decidir se quere recibila ou ben, se quere que sexa un familiar, amigo/a ou coñecido/a designado por vostede, quen a reciba.

Neste caso deben respeta-lo horario establecido, polo servizo médico, na Unidade de Enfermería para da-la información.

No transcurso da súa estancia pode ser necesaria a realización de probas e/ou exploracións.

O médico/a informaralle da necesidade da súa realización e os riscos que pode ter, debendo formaliza-la súa autorización para ser realizada por escrito firmando o documento de consentimento informado que o médico lle facilite.Pregúntelle tódalas dúbidas que teña para que a súa información sexa completa e adecuada para toma-la decisión que considere máis oportuna.

​​​