h1

Teléfonos de interese
Xerencia de Xestión Integrada 981 950 960
Dirección de Procesos Asistenciais 981 950 970
Dirección de Procesos de Enfermaría 981 950 480
Dirección de Recursos Económicos 981 950 290
Dirección de Recursos Humanos 981 950 490
Hospital Clínico de Santiago 981 950 000
Hospital Provincial de Conxo 981 951 500
Hospital Psiquiátrico de Conxo 981 951 900
Hospital da Barbanza 981 835 985
Hospital Gil Casares 981 956 000
​​