h1

Dirección: Lugar Saltiño s/n 15938 Boiro, A Coruña
Contacto:
  • ☎ Teléfono do centro: 981842770/981842777
  • ☎ Teléfono de cita previa: 981952950/902077333
  •   Cita por Internet
Coordenadas GPS: 42º 38' 8.5''N 8º 52' 29.6''W
 
Poboación Poboación
TOTAIS 18364
0-14 anos 2620
>14 anos 15744
Mulleres 15-49 anos 4300
Composición Composición
Urxencias Urxencias extrahospitalarias
  • PAC: PAC Boiro
    • Horario PAC: Lunes a sábado de 15h.a 8h (T/N), domingos e festivos: de 8h a 8h (M/T/N)
  • 061
RRHH R.R.H.H.
Médico Xeral 11 Pediatría 3
Auxiliar Enfermaría 3 Enfermaría 11
Función Administrativa 5 Matrona 1
Farmacia 1 Fisioterapia 4
Traballo Social 1
Servizos Oferta de Servizos Actual
Medicina Xeral en todos os centros
Enfermaría en todos os centros
Pediatría en C.S. Boiro
Matrona en C.S. Boiro
Odontoloxía en C.S. Boiro
Hixiene Bucodental en C.S. Boiro
Fisioterapia en C.S. Boiro
Farmacia en C.S. Boiro
Traballo Social en C.S. Boiro