h1

Dirección: Lugar Forte s/n 15881 Boqueixón, A Coruña
Contacto:
  • ☎ Teléfono do centro: 981513010
  • ☎ Teléfono de cita previa: 981952950/902077333
  •   Cita por Internet
Coordenadas GPS: 42º 49' 31.3''N 8º 24' 57.2''W
 
Poboación Poboación
TOTAIS 16016
0-14 anos 1569
>14 anos 14447
Mulleres 15-49 anos 3220
Composición Composición
Urxencias Urxencias extrahospitalarias
  • PAC: PAC Santiago
    • Horario PAC: Lunes a sábado de 15h.a 8h (T/N), domingos e festivos: de 8h a 8h (M/T/N)
  • 061
RRHH R.R.H.H.
Médico Xeral 11 Pediatría 2
Enfermaría 9 Función Administrativa 4
Matrona 3
Servizos Oferta de Servizos Actual
Medicina Xeral en C.S. Boqueixón
Enfermaría en C.S. Boqueixón
Pediatría en C.S. Boqueixón
Matrona en C.S. Boqueixón
Urxencias en PAC SANTIAGO
Odontoloxía en C.S. Fontiñas
Hixiene Bucodental en C.S. Fontiñas
Fisioterapia en C.S. Fontiñas
Farmacia en C.S. Fontiñas
Traballo Social en C.S. Fontiñas
U.S.M. + C.O.F. en C.S. Fontiñas