h1

Título

Carteira de servizos do Servizo de Farmacia

Texto destacado

Hospital Clínico


As actividades que conforman a sua carteira de servizos se detallan a continuación:

 • ÁREA DE DISPENSACIÓN E ATENCIÓN FARMACÉUTICA
  • Pacientes hospitalizados
  • Pacientes ambulantes
  • Pacientes externos
  • Centros de diálisis, nutrición domiciliaria e pacientes xeriátricos e asistidos nas Residencias Sociosanitarias da área sanitaria.
 • ÁREA DE XESTIÓN
  • Xestión Clínica da farmacoterapia
  • Xestión Analítica
  • Xestión de adquisicions e consumos de medicamentos e determinados productos sanitarios
  • Recepción de productos
  • Almacenamento e conservación
  • Xestión do servizo
 • ÁREA DE ELABORACIÓN
  • Formulacions non estériles maxistrales e normalizadas
  • Formulacions estériles maxistrales e normalizadas
  • Nutrición Parenteral
  • Citotóxicos
  • Reenvasado
 • XESTION RISCOS
  • Programas de detección e evaluación de Reaccions Adversas a Medicamentos (RAM)
  • Notificación de RAM e seguimiento por paciente
  • Alertas e retiradas de medicamentos
 • FORMACIÓN
  • Formación postgrado de Farmacéuticos Internos Residentes (FIR)
  • Formación pregrado
  • Formación de outros profesionais: Técnicos en Farmacia
  • Formación continuada do persoal do Servizo e do Hospital
 • INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
  • Xestión e preparación de ensaios clínicos con medicamentos
  • Unidade de investigación do IDIS.
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais, Persoal licenciado sanitario, Persoal sanitario diplomado ou técnico, Investigadores/as

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Formación e Docencia

Interésame

-

Grupos de información

-