h1

Título

Anestesia en quirófano e en unidades especiais

Texto destacado

A meirande parte das intervencións cirúrxicas hoxe en día realízanse nos quirófanos. Sen embargo cada vez con máis frecuencia, os médicos especialistas en Anestesioloxía son requeridos para asistir en actuacións fóra destes entornos, coma por exemplo:

  • Salas de Radioloxía diagnóstica e intervencionista.
  • Salas de Radioterapia.
  • Salas de Endoscopia.
  • Salas de Cardioloxía intervencionista.

Asemade, un número de pacientes cada ver maior se está a beneficiar da cirurxía ambulatoria e de curta estancia.

O traballo do anestesiólogo neses eidos consiste tanto en fornecer confort e ausencia de dor, coma salvagarda-la seguridade do paciente durante e despois de cada procedemento.

 

Etiqueta

anestesia, quirófan

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Asistencia sanitaria, Servizos sanitarios, Sobre a nosa organización

Interésame

-

Grupos de información

-