h1

Título

A miña información Clínica

Texto destacado

Hospital

A Historia Clínica Electrónica é o rexistro unificado de todas as consultas, intervencións quirúrxicas, probas diagnósticas, prescripcións farmacolóxicas, etc... realizadas a un paciente nos diferentes niveis asistenciais que compoñen o Servizo Galego de Saúde.

É un sistema de información clínica dispoñible para un paciente, independentemente do hospital, clínica e/ou centro de saúde de Galicia no que se rexistrara.

A través deste acceso iranse incorporando progresivamente, para o acceso por parte dos cidadáns, os distintos tipos de documentos que conforman a información clínica.

Para o acceso a estos servizos necesita o D.N.I. Electrónico con certificado válido.

 

Etiqueta

servizo

Público

Cidadanía

Temas

-

Interésame

Solicitar a miña folla de medicación activa, Solicitar a miña historia clínica, Ver os meus informes de alta

Grupos de información

-