h1

Título

Directorio de Recursos Económicos e Servizos Xerais na XXI de Santiago

Texto destacado

Hospital Noche

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS E DE SERVIZOS XERAIS
Teléfono Ubicación
Director/a 981950290 (Secretaría) Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Subdirector/a Área Económica 981950290 (Secretaría) Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Subdirector/a Área Técnica 981950289 (Secretaría) Hospital Clínico. Edificio A – Andar -5
Servizo de Compras 981950281 Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Servizo de Subministros 981557703 Hospital Clínico. Edificio A – Andar -4
Servizo de Contratación Administrativa 981980803 Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Servizo de Contabilidade 981950255 Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Servizo de Facturación 981951553 Hospital de Conxo. Andar 0
Servizo de Hostalaría 981950978 Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Servizo de Prestacións e Concertos 981955479 Hospital Clínico. Edificio B – 1º andar
Servizo de Electromediciña 981950951 Hospital Clínico. Edificio A – Andar -5
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Empresas

Temas

-

Interésame

-

Grupos de información

-