h1

Título

Doazón e transplantes

Texto destacado

Oficina de coordinación de transplantes

O transplante salva todos os días vidas humanas, se vostede quere colaborar facéndose doante de órganos, contacte coa Oficina de Coordinación de Transplantes a través do Servizo de Atención ao Usuario ou neste teléfono: 881 542 863

Cartón de doante

Pode solicitar o cartón de Doante de órganos e tecidos na ligazón que se mostra ao final da páxina.

¿Que é a Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia?

Creada pola Orde do 8 de xuño de 1992 da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, ten a súa sede en Santiago de Compostela e as súas funcións son as mesmas que as da Organización Nacional de Transplantes (ONT), pero no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

En Galicia, desde 1992, a unidade que se encarga de promover a doazón de órganos dentro e fóra do hospital é a Oficina de Coordinación de Transplantes. Esta unidade realiza unha serie de actividades encamiñadas á sensibilización da poboación respecto da doazón de órganos. Ademas, promoven a coordinación das distintas unidades implicadas no proceso, que aseguren que todas as operacións realízanse en condicións ideais e coa mínima tardanza posible.

 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Doazóns e Transplantes

Interésame

Doazóns

Grupos de información

-