h1

Título

Servizo de Microbioloxía e Parasitoloxía

Texto destacado

HCU

O Servizo de Microbioloxía realiza un labor asistencial que non se limita a desenvolver un correcto labor técnico no seu laboratorio, senón que se proxecta cara a todo o hospital e ao resto comunidade; como servizo básico clínico é tamén unha unidade de xestión, con autonomía e responsabilidades propias na súa organización interna, orientación da súa actividade e manexo de recursos.

O Servizo de Microbioloxía atópase actualmente localizado en dous hospitais do CHUS, estes laboratorios están situados fisicamente na planta primeira do Hospital de Conxo (400 m2) e na planta -3 do Hospital clínico de Santiago (1.200 m2).

O laboratorio do Hospital Clínico permanece aberto de 8:00 a 22:00 todos os días do ano, realizando en horario de 15:00-22:00 e festivos, determinacións urxentes e seguimento de técnicas que o precisen. Durante este tempo de garda, unha parte da carga asistencial oriéntase á produción de informes preliminares, que actualmente se incorporan ao IANUS e que teñen un importante impacto nas decisións clínicas, devanditos informes implican con frecuencia a comunicación e valoración de pacientes co clínico implicado.

O Servizo de Microbioloxía e Parasitoloxía Clínica do Hospital Clínico de Santiago de Compostela proporciona información eficaz para a prevención, diagnóstico, tratamento e seguimento das enfermidades de orixe infeccioso. Ademáis da actividade asistencial realiza actividade docente e de investigación. Utilízanse os últimos avances científicos nos campos da bacterioloxía, viroloxía, micoloxía e parasitoloxía, ademáis das metodoloxías clásicas de cultivos, antibiogramas, seroloxía e outras. O Servizo de Microbioloxía Clínica ten como misión realizar o diagnóstico microbiolóxico requerido polos facultativos e persoal sanitario especializado tendo por obxectivo final o bo servizo aos doentes.

Unidades Funcionais

O laboratorio de Microbioloxía estructúrase nas seguintes áreas:

 • Área de Bacterioloxía que se subdivide á súa vez en distintos eidos funcionais:
  • Respiratorio
  • Hemocultivos e dispositivos intravasculares
  • Bacterioloxia xeral (mostras cirúrxicas, líquidos estériles, exsudados)
  • Urinocultivos
  • Dixestivo
  • Infeccións de transmisión sexual
  • Estudos de sensibilidade antimicrobiana
 • Área Micobacterias, que é o laboratorio galego de referencia para o estudo da tuberculose.
 • Área Micoloxía
 • Area Viroloxía
 • Area de Parasitoloxía
 • Area de Control Microbiolóxico
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Enfermidades epidémicas, Enfermidades infecciosas

Interésame

-

Grupos de información

-