h1

Título

Servizo de Oncoloxía Médica

Texto destacado

clinico

O Servizo de Oncoloxía Médica da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (XXIS), é unha unidade dedicada ao estudo, diagnóstico, tratamento e prevención das enfermidades oncolóxicas, e vén desenvolvendo nos últimos anos unha estratexia de mellora continua da calidade, nos aspectos asistencial, investigador e docente.

O servizo de Oncoloxía Médica tivo sempre como obxectivo principal a atención humana, eficiente e de calidade do paciente, acorde aos mellores coñecementos e prácticas clínicas dispoñibles, adecuándoa ás necesidades dos pacientes e orientada a lograr a súa máxima satisfacción.

Integrouse, ademais, a fundamental actividade asistencial cos aspectos docentes e de investigación procurando, en equipo e de forma multidisciplinar, unha atención moderna, integral, segura e continuada ao paciente en todo o seu proceso, en colaboración no seguimento con Atención Primaria.

Como camiño cara á optimización terapéutica, o Servizo de Oncoloxía Médica ofrece acceso aos últimos avances no tratamento con fármacos mediante a participación en ensaios clínicos, considerándose ademais un servizo autosuficiente ao dispoñer de todas as técnicas e procedementos diagnósticos propios da especialidade.

Contacto:

Servizo de Oncoloxía Médica

Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela

Edificio D, planta 0

Travesía dá Choupana s/n

15706 Santiago de compostela

Teléfono: 981 951 470

 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Cancro

Interésame

-

Grupos de información

-