h1

Título

Cartera de Servicios en Atención Primaria

Texto destacado

C.S. Fontiñas

O modelo do Sistema Público de Saúde de Galicia establece que a atención esencial da saúde é prestada polo nivel de Atención primaria nos Centros de saúde ou Consultorios, situados preto do lugar de residencia da cidadanía.

A medicina xeral ou de familia está ao alcance de todos os individuos e familias galegas para resolver problemas de saúde comúns, realizar actividades preventivas e garantir a atención integral e continuada dos pacientes.

A Atención primaria é proporcionada por un equipo de diferentes especialidades e disciplinas, tales como, a medicina de familia, a enfermaría, a pediatría, a farmacia, a odontoloxía ou a fisioterapia.

Dado que o seu obxectivo é atender os problemas de saúde desde unha perspectiva integral, continua e próxima ao domicilio dos pacientes, a tendencia do sistema sanitario é facilitar cada vez máis servizos a este nivel.

A Atención primaria realiza actividades de promoción da saúde, vixilancia e información, diagnóstico e tratamento.

Estes servizos ofrécense con carácter ordinario, nos Centros de Saúde en horario habitual, e con carácter continuado, a través dos dispositivos de urxencias.

As prestacións ofrecidas recóllense no que se denomina carteira de servizos:

  • ● Vacinacións infantís de 0 a 14 anos
  • ● Programa do neno san:
   • ● Revisións de 0 a 23 meses
   • ● Revisións de 2 a 5 anos
   • ● Revisións de 6 a 14 anos
  • ● Educación para a saúde
  • ● Saúde bucodental
  • ● Captación e valoración da muller embarazada
  • ● Seguimento da muller embarazada
  • ● Preparación ao parto
  • ● Visita no primeiro mes postparto
  • ● Información e seguimento de métodos anticonceptivos
  • ● Vacinación da rubéola
  • ● Diagnóstico precoz do cancro de cérviz
  • ● Diagnóstico precoz do cancro endometrio
  • ● Diagnóstico precoz do cancro de mama
  • ● Atención á muller no climaterio
  • ● Vacinacións (gripe, tétanos, hepatite «b» a grupos de risco)
  • ● Prevención de enfermidades cardiovasculares
  • ● Atención a pacientes crónicos: hipertensión arterial
  • ● Atención a pacientes crónicos: diabete
  • ● Atención a pacientes crónicos: EPOC
  • ● Atención a pacientes crónicos: obesidade
  • ● Atención a pacientes crónicos: hipercolesterolemia
  • ● Atención a pacientes con VIH-SIDA
  • ● Educación para a saúde a grupos de pacientes crónicos: diabete
  • ● Educación para a saúde a outros grupos
  • ● Atención domiciliaria a pacientes inmobilizados
  • ● Atención a pacientes terminais
  • ● Atención ao consumidor excesivo de alcohol
  • ● Prevención e detección de problemas no ancián
  • ● Cirurxía menor en atención primaria
  • ● Atención á mocidade
  • ● Tratamentos fisioterápicos básicos
  • ● Poboación infantil de 0 a 14 anos:
   • ● Información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental
   • ● Detección precoz da mala oclusión
   • ● Aplicación profesional tópica de flúor
   • ● Colocación de selados en fisuras
   • ● Obturación de carie simple en dentes permanentes
  • ● Adultos e grupos de risco:
   • ● Información e educación en materia de hixiene e saúde bucodental
   • ● Exploración preventiva da cavidade oral
  • ● Xestantes:
   • ● Exploracións preventivas da cavidade oral
   • ● Educación para a saúde bucodental
   • ● Limpeza con ultrasóns
  • ● Poboación xeral:
   • ● Tratamento dos procesos agudos odontolóxicos e das urxencias
  • ● Tratamentos psicoterapéuticos
 

Etiqueta

servicios, atención primari

Público

Ciudadanía

Temas

Oferta asistencial, Asistencia sanitaria, Servicios sanitarios

Me interesa

Citas

Grupos de información

-