h1

Título

Recursos Humanos na XXI de Santiago

Texto destacado

En consonancia coa integración de niveis asistenciais promovida polas Estruturas Organizativas de Xestión Integrada, a Dirección de Recursos Humanos da EOXI de Santiago de Compostela, sita no primeiro andar do edificio B do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, asume de xeito unitario a función das antigas estruturas de Recursos Humanos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, da Xerencia de Atención Primaria de Santiago e do Hospital da Barbanza, contando para elo cos seguintes servizos:

  • Servizo de Xestión de Persoas
  • Servizo de Retribucións
  • Servizo de Expedient-e e Provisión
  • Servizo Técnico-Xurídico
  • Servizo de Auditoria e Control de Xestión

Co obxectivo fundamental da xestión personalizada da atención aos profesionais, a Dirección de Recursos Humanos conta con dous Puntos de Atención ao Traballador (PAT), localizados no Hospital Clínico Universitario de Santiago e no Hospital da Barbanza.

Os profesionais que prestan servizos na EOXI de Santiago de Compostela responden á seguinte tipoloxía:


  • Cadro resumo de persoal:
Tipo de Persoal Ambito
Atención Hospitalaria    Atención Primaria   
Directivo 21
Facultativo Xefes de Servizo 45 18
Xefes de Sección / Unidade 45 11
Adxuntos 753
Médicos de Familia 382
Pediatras de A.P. 56
Farmacéuticos 10
Odontólogos 14
Sanitario Supervisores/as – Coordinadores/as 77 12
Diplomados 1.091 370
Técnicos 1.030 69
Xestión e Servizos Función Administrativa 368 209
Informática 6 20
Orde Interno e Hostalaría 515 81
Mantemento 44
Outro Persoal 44 15
Persoal en Formación Facultativos 272
Diplomados 4
Persoal Investigador 30
TOTAL 5.612
  • Pirámide de idade: 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

-

Interésame

Son un profesional da saúde

Grupos de información

-