h1

Título

O teléfono único do SERGAS

Texto destacado

No contorno da XXI de Santiago ten á súa disposición os números de teléfono 981 952 950 (A Coruña) e 986 806 350 (Pontevedra)​ para acceder a multitude de servizos e trámites. Estes teléfonos son equivalentes ó 902 077 333 que porporciona o SERGAS a nivel galego.​​​​​​

 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía

Temas

Oferta asistencial, Asistencia sanitaria, Sobre a nosa organización, Información sobre saúde

Interésame

Citas, A miña situación nas listas de espera, Solicitar a miña folla de medicación activa, Realizar tramites relacionados coa miña tarxeta sanitaria, Cambiar de médico, Rexistro de instrucións previas, Solicitar a miña historia clínica, Ver os meus informes de alta

Grupos de información

-