h1

Título

Hospitais

Texto destacado

habitación

A Atención Hospitalaria comprende as actividades asistenciais, diagnósticas, terapéuticas e de rehabilitación e coidados, así como aquelas de promoción da saúde, educación sanitaria e prevención da enfermidade, cuxa natureza aconsella que se realicen neste nivel, garantindo a continuidade da atención integral do paciente, unha vez superadas as posibilidades da Atención Primaria e ata que aquel poida reintegrarse no devandito nivel. Ademais daqueles que precisen unha intervención cirúrxica, ingreso ou exploracións de alta tecnoloxía, debendo estar interrelacionada coa atención primaria co obxecto de evitar ingresos innecesarios e facilitando a accesibilidade.​​​​

Para o desenvolvemento desta actividade asistencial a XXI de Santiago dispón dos seguintes centros hospitalarios

 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Infraestruturas e equipamentos, Sobre a nosa organización, Instalacións públicas

Interésame

Teño que ingresar

Grupos de información

-