h1

Título

Instrución 10/2018 para garantir o control do cumprimento das obrigas derivadas da prohibición de fumar nos centros sanitarios do Servizo Galego de Saúde

Texto destacado

Etiqueta

tabac

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Sobre a nosa organización, Campañas de promoción

Interésame

-

Grupos de información

-