h1

Título

Xestión clínica e actividade asistencial do Servizo de Aparello Dixestivo

Texto destacado

Actividade dixestivo


No Servizo de Aparello Dixestivo desenvolveuse un sistema de traballo orientado ao paciente, definindo unha carteira de servizos que non só oferta procedementos diagnósticos e terapéuticos, senón tamén programas asistenciais coordinados entre niveis, executando os procesos e establecendo os programas de forma multidisciplinar e baixo criterios de axuste á evidencia científica, estandarización e mellora continua, todo iso nunha contorna de eficiencia no que a motivación profesional é á vez unha característica e un requisito fundamental.

Actividade asistencial - Cadro básico de mandos
Área de hospitalización
2014 2015 2016 2017
Nº total de ingresos 2.126 2.142 2.180 2.349
Ingresos urxentes 1.494 1.552 1.520 1.716
Camas útiles 39.4 39.5 42.3 43.7
Estancia media 6.76 6.53 6.92 6.67
Nº de altas externas 1.957 1.952 1.970 2.182
Taxa de mortalidade 1.93 1.87 2.34 2.31
Consultas externas
2014 2015 2016 2017
Consultas primeiras 5.252 5.681 5.954 5.640
Consultas sucesivas 16.874 17.291 16.646 17.275
Consultas de alta resolución 861 957 1.134 1712
% de altas sobre primeiras 90.2 89.3 78.3 100
Endoscopias dixestivas
2014 2015 2016 2017
Gastroscopias 5.213 4.935 4.826 17.​474
Colonoscopias 6.413 6.733 6.351
Ecoendoscopias 1.743 1.863 1.994
CPRE 565 565 547 675
 

Etiqueta

dixestiv

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Enfermidades do sistema dixestivo

Interésame

-

Grupos de información

-