h1

Título

Carteira de servizos do Servizo de Aparello Dixestivo

Texto destacado

Carteira dixestivo


A especialidade de Aparello Dixestivo caracterízase pola coexistencia dunha actividade baseada en habilidades clínicas básicas, xunto con outra asentada en técnicas complexas de moi diferente tipo.

A carteira de servizos a ofertar debe reunir actividades integradas ao redor dos seguintes aspectos crave:

 • O Servizo de Aparello Dixestivo debe ser capaz de ofrecer unha asistencia de alta calidade e con capacidade de resolución ante calquera demanda relacionada coa especialidade.
 • Debe responder plenamente as necesidades dos usuarios, de maneira que unha vez definido o problema non só dispóñase dos medios senón tamén da capacidade organizativa para resolver este de a maneira máis eficiente posible.
 • A Carteira de Servizos a ofertar debe presentar alternativas modulables, cos seguintes niveis orientativos:
  • Consulta simple solicitada por un profesional alleo ao Servizo, sen asistencia directa ao paciente.
  • Segundas opinións demandadas por usuarios ou outro tipo de clientes internos ou externos, con ou sen visita do paciente.
  • Oferta de protocolos e guías orientativas para o manexo de pacientes con enfermidades dixestivas.
  • Interconsultas intrahospitalarias como apoio a outras unidades clínicas.
  • Realización de probas diagnósticas e procedementos terapéuticos estandarizados, abertos á demanda de clientes internos ou externos.
  • Asistencia programada de alta resolución para problemas expostos en réxime ambulatorio.
  • Programas asistenciais específicos, propios ou en cooperación con outros servizos ou unidades asistenciais, así como ciclos de seguimento e apoio ata a estabilización de problemas agudos ou crónicos.
  • Atención continuada incluíndo asistencia urxente especializada.
  • Atención sanitaria integral especializada en réxime de hospitalización, en tanto que os coidados que requira o paciente esixan devandito réxime.
 • Ofértanse tamén servizos de investigación clínica nunha dobre vertente:
  • Investigación translacional, útil para o sistema de saúde, demandada desde axencias públicas ou fundacións.
  • Investigación clínica con aplicación asistencial directa.
  • Ensaios clínicos a través de contratos coa industria farmacéutica.

Carteira de servizos clínicos estruturados
 • Servizos de consulta e asesoría online (e-consulta):
  • E-consulta de Gastroenteroloxía
  • E-consulta de Hepatoloxía
  • Segundas opinións non presenciais
  • Asesorías non presenciais
 • Atención sanitaria integral especializada en réxime ambulatorio de pacientes procedentes de Atención Primaria, do propio servizo de Aparello Dixestivo e doutros servizos do hospital.
  • Alta resolución
  • Consultas presenciais de Gastroenteroloxía Xeral
  • Consultas presenciais de Hepatoloxía Xeral
  • Programas e procesos específicos:
   • Vía rápida de cancro colorrectal
   • Vía rápida de cancro esófago-gástrico
   • Vía rápida de cancro bilipancreático
   • Consultas especializadas de enfermidades do páncreas:
    • Consulta de seguimento tras pancreatitis aguda
    • Consulta de pancreatitis crónica
    • Consulta de cancro de páncreas
    • Consulta de tumores quísticos pancreáticos
    • Consulta de alto risco de cancro de páncreas
   • Consulta especializada de enfermidade inflamatoria intestinal
   • Consultas especializadas de enfermidades do fígado:
    • Consulta de hepatites víricas
    • Consulta de trasplante hepático
    • Consulta de hepatocarninoma
 • Interconsultas intrahospitalarias
 • Ingresos programados para a realización de procedementos diagnósticos ou terapéuticos estandarizados.
 • Atención sanitaria integral especializada en réxime de hospitalización
 • Atención continuada e de urxencias da especialidade

Carteira de servizos tipo procedementos diagnósticos ou terapéuticos
 • Endoscopia dixestiva diagnóstica
  • Endoscopia dixestiva alta
   • Endoscopia de alta definición
   • Toma de mostras e biopsias para estudo citolóxico, histolóxico ou microbiolóxico
   • Cromoendoscopia y cromoendoscopia dixital (iScan)
   • Test rápido da ureasa (H.pylori)
  • Endoscopia dixestiva baixa
   • Endoscopia de alta definición
   • Toma de mostras e biopsias para estudo citolóxico, histolóxico ou microbiolóxico
   • Cromoendoscopia y cromoendoscopia dixital (iScan)
   • Tinción e marcaxe de lesións
  • Ecografía endoscópica
   • Modo B
   • Doppler
   • Elastografía
   • Contrastes harmónicos
   • Punción aspiración con agulla fina para estudo citolóxico, histolóxico ou microbiolóxico
  • Cápsula endoscópica
  • Enteroscopia
  • Colangioscopia
  • Pancreatoscopia
 • Endoscopia dixestiva terapéutica
  • Polipectomía e reseccións endoscópicas de tumores dixestivos
   • Polipectomía
   • Mucosectomía
   • Disección submucosa
  • Colocación de prótese esofáxicas, enterales e colónicas
  • Técnicas de hemostasia endoscópica
   • Electrocoagulación
   • Clips hemostáticos
   • Ligadura con bandas
   • Sonda de calor
   • Inxección de pegamentos tisulares
  • Colocación de sonda yeyunal de nutrición enteral
  • Gastrostomía percutánea
  • Extracción de corpos extraños
  • ratamento local de lesións preneoplásicas, tumores e malformacións vasculares
  • Ligadura de varices esofáxicas
  • Esfinterotomía biliar e pancreática
  • Extracción de cálculos biliares e pancreáticos
  • Litotricia biliar
  • Litotricia pancreática
  • Colocación de prótese biliares e pancreáticas
  • Dilatacións de estenosis biliares ou pancreáticas
  • Drenaxe biliar, pancreático e de coleccións líquidas pancreáticas guiadas por ecoendoscopia.
  • Necrosectomía pancreática transgástrica
  • Neurolisis e bloqueo de plexo celiaco
  • Ablación local de tumores pancreáticos
 • Ecografía abdominal
  • Ecografía abdominal diagnóstica
  • Eco-Doppler
  • Biopsias dirixidas por ecografía
  • Drenaxe percutáneo de coleccións
  • Tratamento local de tumores hepáticos primarios e metastásicos mediante alcoholización ou radiofrecuencia/li>
 • Probas funcionais dixestivas
  • Manometría esofáxica
  • Manometría ano-rectal
  • pH-metría e impedanciometría esófago-gástrica de 24 horas
  • Probas de función pancreática e malabsorción, incluíndo test de alento con 13 C-MTG.
  • Probas de alento con C13 para o diagnóstico da infección por Helicobacter pylori.
  • Probas de alento de hidróxeno para o estudo de baleirado gástrico.
  • Probas de alento de hidróxeno para o diagnóstico de intolerancia á lactosa.
  • Probas de alento de hidróxeno para o diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano.
 • Biopsia hepática percutánea
 • Tratamentos intravenosos en réxime de hospital de día
  • Tratamentos con terapias biolóxicas en pacientes con enfermidade inflamatoria intestinal
  • Sangrías en pacientes con hemocromatosis
  • Administración parenteral de preparados de ferro
 

Etiqueta

dixestiv

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Enfermidades do sistema dixestivo

Interésame

-

Grupos de información

-