h1

Título

Misión e visión do Servizo de Aparato Dixestivo

Texto destacado

Misión dixestivo

 

Misión

A misión do Servizo de Aparato Dixestivo é ofrecer a os seus usuarios servizos sanitarios de alta calidade, especializados nas enfermidades dixestivas, acordes cos intereses dos usuarios e executados de forma eficiente, contribuíndo ao mesmo tempo ao progreso do coñecemento científico necesario para a práctica da especialidade dixestiva mediante o desenvolvemento de liñas de investigación, e á transmisión dese coñecemento e o adestramento en habilidades mediante a actividade docente.

Visión

A visión do Servizo de Aparato Dixestivo é ser referencia en canto a eficiencia clínica na asistencia sanitaria especializada dixestiva, alcanzando niveis altamente competitivos na investigación clínica e nos resultados da actividade docente, integrando a súa actividade nun marco de plena identificación cos obxectivos definidos pola sociedade á que serve.

 

Etiqueta

dixestiv

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios, Información sobre saúde, Enfermidades do sistema dixestivo

Interésame

-

Grupos de información

-