h1

Título

Unidade de Retina Cirúrxica e Tumores Intraoculares do Adulto (URQTIA)

Texto destacado

clinico

A Unidade de Retina Cirúrxica e Tumores Intraoculares do Adulto (URQTIA), integrada no Servizo de Oftalmoloxía da Estrutura Organizativa da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (XXIS), ten como misión a asistencia de pacientes que presentan patoloxías vitreorretinianas e tumores intraoculares, ambos os susceptibles de procedementos diagnósticos e terapéuticos comúns.

Presta servizos asistenciais á poboación incluída na área de referencia desta Xerencia, así como doutras Estruturas Organizativas de Xestión Integrada (EOXI) da rede do Servizo Galego de Saúde (SERGAS). No ano 2008, a Unidade de Tumores Intraoculares do Adulto foi designada como Unidade de Referencia (C.S.U.R.) a nivel nacional polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, capacitándoa para o diagnóstico, tratamento e seguimento de pacientes con Tumores Intraoculares do Adulto (Melanoma Uveal) procedentes doutras comunidades autónomas.

A Unidade coordínase tamén con outros Servizos ou Unidades (Oftalmoloxía, Oncoloxía Médica, Oncoloxía Radioterápica, Anestesia e Reanimación, Anatomía Patolóxica, Radiodiagnóstico, etc.) co obxectivo de ofrecer unha atención especializada, completa e personalizada. Así mesmo, actúa de forma integrada con outros dispositivos asistenciais (atención primaria, atención especializada ambulatoria, hospitais comarcais, etc.) para garantir a continuidade asistencial dos nosos pacientes.

 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios

Interésame

-

Grupos de información

-