h1

Título

Carteira de servizos do Servizo de Neurocirurxia

Texto destacado

Hospital Clínico


PATOLOXIA CRANEO-ENCEFÁLICA

 • Patoloxía traumática:
  • Diagnóstico e manexo integral do Traumatismo cranio-encefálico (TCE)
  • Monitoraxe invasiva do TCE (PIC e Ventriculostomía)
  • Tratamento cirúrxico das complicacións hemorrágicas do TCE, incluíndo:
   • Tratamento cirúrxico do traumatismo cranial aberto.
   • Rúbenos para evacuación de hematomas subdurales crónicos.
   • Craniotomías para evacuación de diferentes hematomas intracraneales.
   • Craniectomía descompresiva para o edema cerebral traumático.
 • Patoloxía tumoral:
  • Diagnóstico dos tumores do cranio.
  • Diagnóstico e tratamento de meningiomas e tumores das cubertas cerebrais mediante abordaxes microquirúrgicos ou endoscópicos á base do cranio.
  • Diagnóstico e tratamento dos tumores intracraneales primitivos ou metastáticos mediante técnicas microquirúrgicas ou endoscópicas e neuronavegación ou biopsia estereotáctica.
  • Tratamento multidisciplinar con colaboración de Neurofisiología (Identificación de funcións cerebrais con cirurxía esperta ou non).
  • Diagnóstico e tratamento endoscópico transesfenoidal das tumores da cadeira turca e da base do cranio.
  • Radiocirugía de diferentes tipos tumorales.
 • Patoloxía do líquido cefalorraquídeo (LCR):
  • Diagnóstico da hidrocefalia incluíndo monitoraxe da circulación do LCR e test de infusión.
  • Tratamento integral da hidrocefalia mediante: Ventriculostomía externa. Ventriculocisternostomía endoscópica. Derivacións a peritoneo ou atrio mediante válvula, desde ventrículos cerebrais ou saco lumbar.
 • Patoloxía vascular cerebral:
  • Diagnóstico e tratamento integral da hemorraxia subaracnoidea en colaboración con neuroradioloxía intervencionista e as unidades de críticos.
  • Tratamento microcirúrxico para a exclusión de aneurismas cerebrais, rotos e non rotos.
  • Diagnóstico das malformacións vasculares encefálicas (Malformacións arteriovenosas, Fistulas durales, Hemangiomas cavernosos, Telangiectasias e Angiomas venosos).
  • Tratamento cirúrxico das MAV mediante microcirurxía con colaboración de neuroradioloxía (embolizaciones preoperatorias) e de radiocirurxía e Neurofisioloxía.
  • Diagnóstico e tratamento cirúrxico das hemorraxias intraparenquimatosas susceptibles do mesmo. Mediante craniectomía e evacuación, drenaxe ventricular externo etc.
  • Tratamento do infarto cerebral maligno da arteria cerebral media mediante craniectomía descompresiva e posterior craneoplastia.
  • Técnicas de ravascularización cerebral: by-pass extra-intracraneal.
 • Tratamento cirúrxico da epilepsia
  • Técnicas diagnósticas: incluíndo monitoraxe invasiva con eléctrodos cerebrais superficiais e profundos (Estereoelectroencefalografía). Test de Wada.
  • Tratamento cirúrxico da epilepsia mediante Hemisferectomía, Callosotomía, Resecccións subpiais e amigdalohipocampectomía.
  • Implante de marcapasos vagales.
 • Tratamento dos movementos anormais.
  • Diagnóstico a cargo da Unidade multidisciplinar correspondente (NRL, Psicoloxía, Neurofisioloxia).
  • Tratamento mediante implantación estereotáctica de eléctrodos cerebrais profundos e estimulación cerebral para: Enfermidade de Parkinson, Tremor e Distonías.
 • Neurocirugía pediátrica:
  • Diagnóstico das malformacións cranioencefálicas e tratamento das mesmas por remodelación cerebral cirúrxica
  • Tratamento das deformidades craniais adquiridas (plagiocefalia) mediante ortesis (casco).
  • Diagnóstico das malformacións craneoespinais, malformación de Chiari e quistes aracnoideos.
  • Diagnóstico e tratamento da patoloxía traumática, tumoral, vascular e da circulación do LCR no neno (ver estas patoloxías no adulto).
  • Tratamento da espasticidad mediante o implante de bombas de infusión de Baclofen.
 • Miscelanea:
  • Diagnóstico e tratamento das coleccións sépticas (empiemas e abscesos) mediante trepano e drenaxe, exéresis cirúrxica e evacuación estereotáxica.
  • Diagnóstico de lesións intracerebrais de natureza descoñecida mediante biopsia aberta guiada con navegador ou biopsia estereotáxica.
  • Diagnóstico e tratamento de lesións parasitarias.
  • Diagnóstico e tratamento cirúrxico das lesións da órbita, tumorales, malformativas e doutra natureza.

PATOLOXIA VERTEBRO-MEDULAR

 • Patoloxía traumática:
  • Diagnostico e tratamento do traumatismo espinal, incluíndo todo aquel a nivel cervical e os dorsais e lumbares acompañados de déficit neurolóxico. Inclúe laminectomias e artrodesis instrumentada cervical anterior e posterior; fixacións occipito-cervicais. Laminectomías con ou sen artrodesis a nivel dorsal e lumbar.
 • Patoloxía tumoral e vascular:
  • Diagnóstico e tratamento de lesións tumorales vertebrais cervicais con ou sen afectación neurológica.
  • Diagnóstico e tratamento de lesións tumorales vertebrais dorsais e lumbares, con clínica neurológica.
  • Diagnóstico e tratamento de lesións da medula espinal e as súas cubertas e raíces, de natureza tumoral ou vascular.
 • Patoloxía dexenerativa:
  • Diagnóstico e tratamento integral da patoloxía discal cervical mediante Cirurxía cervical anterior e posterior, incluíndo laminectomía; discectomía simple anterior, artrodesis con caixas ou óso autologo ou heterologo; artrodesis instrumentada con placa e artroplastia mediante prótese de disco.
  • Diagnóstico e tratamento integral da hernia discal lumbar mediante discectomía, laminectomía e/ou artrodesis intersomática ou pedicular.
  • Diagnóstico e tratamento da estenosis de canle lumbar mediante abordaxe microcirúrxico: laminectomia-flavectomia bilateral por abordaxe unilateral, con ou sen implantación de dispositivo interespinoso ou estándar: laminectomía foraminotomías con ou sen artrodesis instrumentada posterior.
  • Diagnóstico e tratamento da dor lumbar, mediante bloqueos epidurais, Bloqueos facetarios e rizolisis dos nervios de Luschka con radiofrecuencia, sendo todas estas técnicas, ambulatorias.

TRATAMENTO DA DOR:

 • Neuralxias faciais (Trigeminales e atípicas) mediante:
  • Técnica de Sweet : Rizolisis RF selectiva do ganglio de Gasser.
  • Técnica de Abranden: Rizolisis por compresión do ganglio de Gasser.
  • Técnica de Janneta: Microdescompresión vascular do Trigémino.
  • Implantación de eléctrodos corticales (uso compasivo).
 • Dor tumoral e causalxias: Implante de eléctrodos de estimulación dos cordóns posteriores xa epidurais percutaneos, xa fixos ao saco dural.
 • Lesións mediante radiofrecuencia da DREZ en pacientes con arrancamentos do plexo braquial.
 • Implante de placas de eléctrodos episurales espinales para tratamento da dor.
 • Implante de eléctrodos suboccipitales para a xaqueca en acios.
 • Implantación de eléctrodos cerebrais por vía estereotáctica ao tálamo (uso compasivo).
 

Etiqueta

-

Público

Cidadanía, Profesionais

Temas

Oferta asistencial, Servizos sanitarios

Interésame

-

Grupos de información

-