h1

Día Mundial do Alzheimer
Autorizada a ampliación do H. Clínico no 2023
Remodelación da Farmacia do H. Clínico
Novo TAC para o H. da Barbanza
Expertos patólogos en Santiago
Charla AGAPA
Premio ao centro de saúde da Estrada
Nova ludoteca no Clínico
Premios da Mutua Madrileña ao IDIS
Presentación Memoria IDIS 21