h1

Novo Centro de Saúde de Melide
Nova unidade de hospitalización do ictus
Nova área de reprocesamento de endoscopios
Homenaxe Residentes 2021
Presentación Memoria IDIS
Homenaxe aos profesioanis xubilados no 2020
Proxecto CIS Lalín
Unidade de Atención Temperá
Conferencia Valentín Fuster
Vacina na Cidade da Cultura día 8 do 4