h1

Rehabilitación cardíaca no H. da Barbanza
20 anos do novo Clínico
Premio Zendal
Semana do Prematuro
Día Mundial da Diabetes
Gañadores premios BIC
Día do Ictus
Investigación IDIS pediatría
Voluntarios 2019/20
Visita UPAL