h1

unidade enf. cardiovascular na muller
Premio pediatría
Fundación ECO
Día do neno hospitalizado
Concienciación I.C.
PET-TAC
Día da Hixiene de Mans
Novas consultas de oftalmoloxía
Invictus
Certificado banco de leite
Hospital Clínico Universitario de Santiago Hospital Clínico Universitario de Santiago