h1

Congreso Europeo de Ecografía Endoscópica EUS 2021
Vacinación maiores de 80
Administración segunda dose da vacina COVID-19
CIS Lalín
Novo centro de saude de Milaldoiro
Novo centro de saúde do Milladoiro (Ames)
Primeira Vacia Covid-19
Xuntaza con consello asesor de pacientes
Centro de Simulación Clínica Integral
Recoñecemento nacional ao Servizo de Endocrinoloxía